Tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động SXKD 2015 và Hội nghị NLĐ 2016

Tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động SXKD 2015 và Hội nghị NLĐ 2016

Ngày 06/01/2016, Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đại biểu là Lãnh đạo thành phố, các ông bà: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Lãnh đạo, cùng toàn thể CB-CNV-LĐ trong công ty.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó nhấn mạnh năm 2015 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Lãnh đạo LĐLĐ và Lãnh đạo Công ty trao giấy khen

Qua kết quả hoạt động năm 2015, Công ty đã đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội nghị Người lao động đầu năm 2016.
  2. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kế hoạch đề ra (hoàn thành các chỉ tiêu: Khối lượng thực hiện, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, …) và có hiệu quả trong công việc, đời sống và thu nhập của người lao động được duy trì ổn định.
  3. Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý và lãnh đạo, xây dựng các quy chế hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
  4. Đổi mới các phương án thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác duy trì, quản lý, chăm sóc, bảo vệ khối lượng công viên cây xanh theo hợp đồng đặt hàng của UBND TP Vũng Tàu.
  5. Phát huy nội lực, chú trọng công tác đối ngoại nhằm tìm kiếm, phát triển thị trường và các dịch vụ kinh doanh mới tiềm năng.

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu