Tin hội nghị người lao động 2017

Tin hội nghị người lao động 2017
Tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

Ngày 05/01/2017, Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đại biểu là Lãnh đạo thành phố, các ông bà: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Lãnh đạo, cùng 174 đại biểu là CB-CNV-LĐ trong công ty.

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Báo cáo nêu năm 2016 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như Hợp đồng dịch vụ duy trì công viên cây xanh với phòng Quản lý Đô thị Thành phố ký kết ngắn hạn (6 tháng/01 lần) và chậm; các quy định về đầu tư và xây dựng có nhiều thay đổi; … Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các gải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do đó các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước đều đạt so với kế hoạch đề ra và có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015;

Qua kết quả hoạt động năm 2016, Công ty đã đề ra phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội nghị Người lao động đầu năm 2017.
  2. Đổi mới các phương án thực hiện để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, duy trì chăm sóc và bảo vệ khối lượng công viên cây xanh theo hợp đồng đặt hàng của UBND TP.Vũng Tàu. Không ngừng tăng cường phương diện kỹ thuật, cải tiến thiết bị và hình thức phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
  3. Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tinh gọn các phòng ban, đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng các quy chế phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
  4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc và tâm huyết với nghề để tiếp quản, ứng dụng, vận hành các công nghệ mới.
  5. Phương thức hoạt động, mục tiêu thị trường thực hiện: Chuyên nghiệp và sáng tạo trong công việc, tạo ra những sản phẩm chất lượng và hiệu quả phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kế hoạch đề ra.
  6. Tiếp tục đầu tư mở rộng, tăng cường khai thác các dịch vụ hiện hữu; nghiên cứu nhu cầu của thị trường trong tương lai, chú trọng công tác đối ngoại nhằm tìm kiếm, phát triển các dịch vụ kinh doanh mới tiềm năng.
  7. Tập trung sứ mệnh và các giá trị cốt lõi: “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Chất lượng” hướng tới tầm nhìn Công ty đến năm 2025.
  8. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017

– Doanh thu               : 157,5 tỷ đồng

– Lợi nhuận                : 10 tỷ đồng

– Nộp ngân sách        : 5,5 tỷ đồng

– Mức chia cổ tức     : 12%

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Hoàng Vũ Thảnh – Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Ông Vũ Hồng Thấn – Trưởng phòng Quản lý đô thị phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng giám đốc Công ty giải trình tham luận

và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố

Tổng Giám đốc và chủ tịch CĐCS ký thỏa ước lao động tập thể 2017

Lãnh đạo UBND thành phố và Chủ tịch HĐQT Công ty trao giấy khen

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu