Dự án trồng mảng xanh tại SEC – Khu CN Đông Xuyên, Vũng Tàu.

Dự án trồng mảng xanh tại SEC – Khu CN Đông Xuyên, Vũng Tàu.

Hình ảnh dự án Cty SEC Đông Xuyên: