Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 29-11, Đảng bộ Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CB-CNV...

Xem thêm