Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 29-11, Đảng bộ Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CB-CNV Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, PGĐ công ty đã thảo giới thiệu, quán triệt các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT công ty thảo luận, đề cập đến các vấn đề cơ bản, những điểm mới, điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

UPC

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu