Lễ tổng kết năm 2017 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Lễ tổng kết năm 2017 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Ngày 06/01/2018, Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Huy Hữu Hiệp, Tổng giám đốc, Ban điều hành cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Công ty

Hội nghị đã nghe Phó tổng giám đốc Nguyễn Hồng Phúc trình bày báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và tham gia ý kiến về những kết quả đạt được trong năm 2017 của Công ty cũng như phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018.

Năm 2017 Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu với những bước đột phá để hoàn thành cơ bản các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra; hoàn thành tốt công tác kế hoạch, kiểm kê khối lượng công viên, cây xanh năm 2017; Giao việc và hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện tốt công tác duy trì chăm sóc mảng xanh mà Công ty đã ký với phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu.

Xây dựng tầm nhìn dài hạn cho Công ty: “Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cây xanh tại Việt Nam, kiến tạo môi trường cộng đồng nhân văn, tiên tiến” với giá trị cốt lõi “Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Chất lượng” và Slogan “make Green – make Happy”

Ban hành Quy trình kỹ thuật chăm sóc, duy trì một số cây xanh, cây cảnh tại thành phố như: Me tây, Hoa hồng, Sứ thái và Giánghương…Xây dựng danh mục chính thức các loại cây xanh trồng tại TPVT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công tác duy trì, chăm sóc công viên, cây xanh đặc biệt mùa mưa bão nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai. Phối hợp Điện lực thành phố cắt tỉa, khống chế chiều cao cây xanh không để ảnh hưởng hệ thống lưới điện và mỹ quan đô thị.

Thực hiện các công tác phát hiện, xử lý và phòng trừ sâu bệnh phục vụ công tác duy trì công viên cây xanh kịp thời, hiệu quả (2)

Thực hiện hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến cải tiến công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty (Trong năm Công ty có 4 sáng kiến của 12 CB-CNV-LĐ đang trình thành phố xét duyệt).

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 02 phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và 20 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc; rút gọn 2 chức danh Giám đốc kế hoạch và Giám đốc Đầu tư; giải quyết cho thôi việc 01 Phó tổng giám đốc đúng Luật và Điều lệ Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên từng bước nâng cao chuyên nghiệp trong công tác đấu thầu, quản lý dự án và kinh doanh dịch vụ các công trình thuộc lĩnh vực công viên cây xanh, xây dựng cơ bản trong và ngoài Tỉnh. Tiếp tục cải cách hành chính phục vụ công tác quản lý, điều hành đi vào thống nhất, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của Công ty

Tổng kết năm 2017, tình hình SXKD của Công ty tương đối ổn định, tập thể Lãnh đạo, CB-CNV-LĐ đã đoàn kết, thực hiện tốt công tác duy trì, chăm sóc, trồng mới công viên cây xanh trên địa bàn TP.Vũng Tàu; khai thác mọi cơ hội, phát huy yếu tố nội lực, xây dựng, củng cố thương hiệu Công ty trên thị trường. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước đều vượt so với kế hoạch đề ra và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ổn định và được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao được tăng cường và phát triển; công tác Quốc phòng An ninh, Tự vệ cơ quan được giữ vững.

 

Add Comment

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu