Hội thi An toàn vệ sinh lao động năm 2020 Nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng...

Read more

Lễ tổng kết năm 2017 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu.

Lễ tổng kết năm 2017 & Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu. Ngày 06/01/2018, Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị...

Read more

Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 29-11, Đảng bộ Công ty CPPT Công viên cây xanh & Đô thị Vũng Tàu tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CB-CNV...

Read more

GIỚI THIỆU UPC GREEN

Công Ty CP Phát Triển Công Viên Cây Xanh Và Đô Thị Vũng Tàu